Get Adobe Flash player


R E G U L A M I N Z W I E D Z A N I A

1. Kupując bilet wstępu do Ogrodu Zoologicznego, każdy zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu. Do czasu opuszczenia ogrodu należy zachować bilet do kontroli. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń pracowników ogrodu.

2. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zabronione jest wychodzenie poza ogrodzenia i barierki, a także siadanie na nich. Zabronione jest również opuszczanie wyznaczonych ścieżek. Wstęp do pomieszczeń gospodarczych i służbowych, zagród oraz stajni dozwolony jest wyłącznie z osobą do tego upoważnioną.

3. Zabrania się niepokojenia i drażnienia zwierząt. Dozwolone jest karmienie kaczek, kucy, osłów, muflonów, jeleni, danieli, lam oraz kóz, ale wyłącznie pokarmem zakupionym w automatach znajdujących się na terenie ogrodu. Nie wolno karmić wszystkich pozostałych zwierząt. Przypominamy, że zwierzęta mogą ugryźć.

4. Ogród Zoologiczny jest miejscem wypoczynku. Na terenie ogrodu zabrania się używania radia i podobnych głośnych urządzeń. Wejście do zoo zabronione jest osobom nietrzeźwym.

5. Goście, wyłącznie osoby dorosłe, mogą na teren ogrodu wprowadzać psy, muszą być one prowadzone na smyczy. Zadbać należy o to, by szczekanie psa nie zakłócało spokoju zwierząt i odwiedzających. Zabrania się wprowadzania psów na teren: placów zabaw, Małego Zoo, Małpiego Gaju, Sawanny lemurów, lasu z jeleniowatymi oraz do budynków, w których przebywają zwierzęta. Za szkody wyrządzone psu i za szkody wyrządzone przez psa na terenie ogrodu odpowiada właściciel. Niedozwolone jest wprowadzanie na teren zoo innych zwierząt.

6. Goście zobowiązani są do zachowania czystości i przestrzegania porządku. Goście są zobowiązani wyrzucać śmieci do koszy znajdujących się na terenie parku.

7. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w okolicy budynku wejściowego oraz małpiej tawerny na terenie ogrodu. W restauracji samoobsługowej obowiązuje zakaz palenia!

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi i odpowiadają za szkody przez nie wyrządzone. Dotyczy to również opiekunów grup dziecięcych. Dzieci poniżej 8 roku życia mogą zwiedzać ogród tylko z osobą dorosłą. Na 10 dzieci powinien przypadać co najminiej 1 dorosły opiekun.

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi/grupami dziecięcymi w trakcie kupowania przez nich pamiątek w kasie ogrodu.

10. Zgodnie z niemiecka ustawą walutową ograniczone jest przyjmowanie bilonu w kasie do max. 50 monet.

11. W przypadku grup zorganizowanych płatności za bilety wstępu dokonuje przewodnik grupy. W przypadku braku przewodnika grupy, prosimy o wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za zakup biletów.

12. Fotografowanie i filmowanie dla celów prywatnych dozwolone jest bez ograniczeń. Zabronione jest jednak przy tym niepokojenie zwierząt. Wykonywanie zdjęć w celu ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody dyrekcji.

13. Godziny otwarcia zoo oraz ceny biletów wstępu znajdują się przy wejściu. Goście zobowiązani są do opuszczenia ogrodu do chwili jego zamknięcia.

Katrin Töpke
Direktorin Ueckermünde, 01.08.2013

scroll back to top

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

  Jesteśmy członkami:

 

eaza VDFU weblzv mvLogo StiftungArtenschutzVerband der zoologischen Gärten

 

 

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.